ردیف

نام استان

آدرس وب سایت

پست الکترونیکی

 

 

 

1

آذربایجان شرقی

www.eaz.ir

info@eaz.ir

2

آذربایجان غربی

www.met-ag.ir

Azarbaijan_gh@irimo.ir

3

اردبیل

www.ardebilmet.ir

Ardebil@irimo.ir

4

اصفهان

www.esfahanmet.ir

Esfahan@irimo.ir

5

ایلام

www.ilammet.ir

Ilam@irimo.ir

6

بوشهر

www.bushehrmet.ir

Bushehr@irimo.ir

7

تهران

www.tehranmet.ir

Tehran@irimo.ir

8

چهارمحال وبختیاری

www.chaharmahalmet.ir

Chaharmahal@irimo.ir

9

خراسان رضوی

http://www.razavimet.gov.ir

khorasan@irimo.ir

10

خراسان جنوبی www.s-khorasanmet.ir s_khorasan@irimo.ir
11 خراسان شمالی www.nkhmet.ir info@nkhmet.ir
12

خوزستان

www.khuzestanmet.ir

Khozestan@irimo.ir

13

زنجان

www.zanjanmet.ir

Zanjan@irimo.ir

14

سمنان

www.semnanmet.ir

Semnan@irimo.ir

15

سیستان وبلوچستان

www.sbmet.ir

Sistan@irimo.ir

16

فارس

www.farsmet.ir

Fars@irimo.ir

17

قزوین

www.qazvinmet.ir

Metqaz@irimo.ir

18

قم

www.qommet.ir

Qom@irimo.ir

19

كردستان

www.kurdistanmet.ir

Kordestan@irimo.ir

20

كرمان

www.weather.kr.ir

Kerman@irimo.ir

21

كرمانشاه

www.kermanshahmet.ir

Kermanshah@irimo.ir

22

كهكیلویه و بویر احمد

www.kb-weather.ir

Kohkiloyeh@irimo.ir

23

گلستان

www.golestanmet.ir

Golestan@irimo.ir

24

گیلان

www.gilmet.ir

Guilan@irimo.ir

25

لرستان

www.lorestanmet.ir

Lorestan@irimo.ir

26

مازندران

www.mazandaranmet.ir

Mazandaran@irimo.ir

27

مركزی

www.markazimet.ir

Markazi@irimo.ir

28

هرمزگان

www.hormozganmet.ir

Hormozgan@irimo.ir

29

همدان

www.hamadanmet.ir

Hamadan@irimo.ir

30

یزد

www.yazdmet.ir

Yazd@irimo.ir

 

.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • آذر دانلود